Myndigheder / Godkendelser / Garanti

Arbejdstilsynet

Vi har både fokus på et godt fysisk, men også psykisk arbejdsmiljø i virksomheden. Derfor har vi fået en grøn smiley af Arbejdstilsynet i 2014. Du kan se attesten på www.at.dk.

 

Medlem af Tekniq – Din garanti for godt arbejde.

Hvis du benytter dig af el- og vvs-virksomheder, der er medlem af TEKNIQ, er du dækket ind af en garantiordning. TEKNIQs Garantiordning er skabt for at sikre, at en klage over et medlem ikke er forgæves.
Uddrag af garantiordnings indhold:
Får du medhold i ankenævnet, og opfylder installatøren ikke ankenævnets kendelse, indtræder TEKNIQs Garantiordning og dækker omkostninger ind til og med kr. 150.000 inkl. moms. Hvis installatøren har indbragt sagen for domstolene inden 30 dage fra forkyndelsen af Ankenævnets kendelse, dækker garantiordningen fra det tidspunkt, hvor endelig dom foreligger, hvis installatøren ikke opfylder dommen. Garantiordningen dækker kun arbejde, der er udført af el- og vvs-installatører, der er medlem af TEKNIQ.

Se mere på Tekniqs hjemmeside & Ankenævnet for Tekniske Installationer

 

Vi er godt forsikret – Din sikkerhed hvis det går galt…

VA TECH ApS er forsikret gennem en professionel ansvarsforsikring hos Tryg med policenummer 655-142.348 Se mere under salgsbetingelser